บ้านไทย ถนนนิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่

บ้านไทย เชียงใหม่ ที่อยู่ เลขที่ 34 – 36  ถนน.นิมมานเหมินทร์  ตำบล.สุเทพ  อำเภอ.เมือง  จังหวัด.เชียงใหม่  50200  โทร.053 – 227227siribaanthai20110327_466
siribaanthai20110327_071
siribaanthai20110327_085
siribaanthai201103152
siribaanthai20110327_088
siribaanthai20110327_083
siribaanthai20110327_465
mapsiribaanthaicopy

photo by www.thaibizcenter.com : siri baan thai